Conserve™

Conserve™ är ett insektsmedel för bekämpning av trips och minerarflugans larver på tomat, gurka och prydnadsväxter i växthus. Conserve bekämpar effektivt alla stadier (ägg, larver, nymfer och vuxna) av trips (Frankliniella occidentalis, T. tabaci), liksom larvstadiet av minerarflugor (Liriomyza sp.).

Conserve är ett kontaktmedel. Det verkar när insekterna kommer i beröring med medlet eller via upptagningen av föda.

Rekommendationer

Conserve2