Porter Super

Ürün Grubu

Formulasyon

Etken Madde


Amlabaj Çeşitleri

: Fungisit

: SC (Süspansiyon konsantre)

: Litrede 45 g Quinoxyfen
+ 45 g Myclobutanil

: 1 Lt.

Kullanma Zamanı;

  1. İlaçlama: Çiçeklenmeden önce sürgünlerin 25-30 cm olduğu dönemde,
  2. İlaçlama: Çiçek taç yapraklarının tamamen döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu devrede,
  3. ve diğer ilaçlamalar: Gelişme durumu ve hava şartları dikkate alınarak tanelere tatlı su yürüdüğü zamana (ben düşme) kadar sürdürülmelidir. Tanelere tatlı su yürüdüğünde ilaçlamalara son verilir.