Radiant 120 SC

Ürün Grubu : İnsektisit

Formulasyon : SC (Süspansiyon konsantre)
Etken Madde : 120 g/l Spinetoram

Amlabaj Çeşitleri : 0.25 Lt.


Radiant 120 SC’nin Özellikleri;

RADIANT 120 SC’nin aktif maddesi spinetoram bir fermantasyon ürünüdür.

Mide ve temas yolu ile hedef zararlının sinir sistemine etki eder ve hedef organizmanın beslenmesini hemen durdurur. Buna bağlı olarak en geç 3 gün içinde ölüm gerçekleşir.

Kültür bitkilerine karşı son derece emniyetlidir ve bugüne kadar yürütülmüş denemelerin hiçbirinde fitotoksite belirtisine rastlanmamıştır.

Kullanıcıya emniyetli ve sıcak kanlılara karşı çok düşük zehirliliğe sahip olması en önemli özelliklerindendir.

Kullanma Şekli;

RADIANT 120 SC’den, en iyi sonucu almak için tavsiye dozunda kullanılması şarttır. Suyla hemen karıştığından her türlü ilaçlama alet ve ekipmanı ile uygulanabilir. Mide ve temas etkili bir ilaç olduğundan, ilaçlama sırasında bitkinin tüm yüzeyinin kaplanmasına özen gösterilmesi gereklidir; hedef dışı organizmalara zarar vermemek ve israfı engellemek için, zerreciklerin kültür bitkisinin dal ve yapraklarında birleşerek damla oluşturup akmayacak şekilde ilaçlama yapılması önerilir.

Uygulama Zamanı

Domates güvesine karşı ilaçlama, tuzaklarda ilk erginler görüldükten sonra, üretim alanının büyüklüğüne göre tesadüfen seçilen en az 100 adet bitkinin çiçek, sap, sürgün, yaprak ve meyvelerinde yumurta ve larva aranıp, bulaşık bitki oranı % 3 düzeyine ulaştığında yapılır. Uygulamadan 5-6 gün sonra bitkiler tekrar kontrol edilerek, gerekiyorsa ilaçlama tekrarlanır. Bir üretim dönemi içerisinde iki (2)’den fazla uygulanması önerilmez.

Domateste pamuk yaprak kurduna karşı mücadeleye 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde başlanır. İlaçlama larvalar dağılmadan yapıldığında daha iyi sonuç alınacağı için ilaçlama zamanına özen gösterilmelidir.

Patates böceği mücadelesi için günlük ortalama sıcaklık 14-150C ye ulaştığında tarlada köşegenler istikametinde yumurta, larva ve ergin örneklemesi yapılır. Zararlının herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci dönem larvalara karşı yapılacak mücadele için ilk olgun larva (4. Dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle karşı yapılacak ilaçlama için ise yumurta açılımının tamamlanması ile birlikte yapılır. Larvalar ilk gelişme dönemlerinde yaprakların alt yüzeylerinde bulunmalarından dolayı kaplama ilaçlama yapılmasına özen gösterilmelidir.

Biberde ve hıyarda çiçek thripsi mücadelesinde, 1 dekar büyüklüğündeki bir sahadan, tesadüfen seçien 25 bitkiden, küçük yapraklılar için her bitkiden 2’şer yaprak; büyük yapraklılar içinse 1’er yaprak alınarak binoküler altında thrips ergin ve larvaları sayılır. Yine her bitkiden tesadüfen alınan 2’şer çiçek, bir tepsi içinde beyaz bir kağıda silkelenir ve düşen thrips ergin ve larvaları sayılır. Yaprak başına düşen thrips sayısı (ergin+larva) küçük yapraklı bitkilerde 10, büyük yapraklı bitkilerde 20’ye ulaşmış ise mücadele yapılır. Bir üretim dönemi içerisinde iki (2)’den fazla uygulanması önerilmez.